Święcenia Diakonatu

Święcenia Diakonatu

„Będziecie diakonami, to jest sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służy wypełniając chętnie wolę Bożą. W duchu miłości służcie z radością Bogu i ludziom.” (z obrzędu święceń diakonatu)

Wdzięczny Bogu za dar powołania nasz kleryk Michał Krasowski otrzyma świecenia diakonatu przez nałożenie rąk metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego w Królewskiej Katedrze na Wawelu dnia 7 maja 2022 roku o godzinie 10:00.

Polecajmy go Bogu w naszych modlitwach, by mógł godnie służyć Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi.