Sakramenty

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. (KKK 1131)

Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601)

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii narzeczonej na 3 miesiące przed ślubem.

Wymagane dokumenty:

 • Metryki Chrztu Świętego (ważne do 6 miesięcy od wystawienia)
 • Zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym (ważne do 3 miesięcy od wystawienia)
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo z religii
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu
 • Wdowcy: Metryka zgonu współmałżonka

 


Sakrament Namaszczenia Chorych

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – namaszczenie chorych: Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina św. Marek, lecz poleca go wiernym i ogłasza Jakub Apostoł i brat Pana. (KKK 1511)

 1. Kapłana należy wezwać gdy zachodzi poważna choroba, starość lub nagły wypadek
 2. Wezwanie zgłosić w zakrystii (kancelarii parafialnej)
 3. Regularne odwiedziny kapłana u chorych są w pierwszą sobotę miesiąca
 4. Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych
 5. W nagłym wypadku należy zadzwonić pod numer telefonu: 608 354 914 lub 661 240 143

 

 

Sakrament Chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Wymagane dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Akt ślubu kościelnego rodziców – jeżeli ślub zawierany był w innej parafii

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • Wierzący i praktykujący po ukończeniu 16 roku życia
 • Bierzmowani
 • Małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego
 • Uczniowie szkół średnich którzy uczęszczają na religię

Rodzice chrzestni spoza parafii winni dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą nimi być.

Chrzest w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:30 w gronie rodziny i bliskich.

 

Pogrzeb chrześcijański

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową. (KKK 1682)

Po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym należy zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis aktu zgonu z USC
 • Dane personalne zmarłego
 • Zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami Świętymi

W przypadku pochówku w innej parafii, należy zgłosić się po zgodę na pogrzeb.