Podsumowanie roku 2022

Podsumowanie roku 2022

Ciebie Boga Wysławiamy za Boże łaski otrzymane w roku 2022”. Przepraszamy za nasze zaniedbania, słabości i grzechy. Prosimy pana Boga o opiekę nad naszymi rodzinami i naszą parafią w Nowym Roku.

Do grona członków Kościoła przez chrzest św. przyjęliśmy 35 dzieci, w tym dziewcząt 16
a 19 chłopców. Ślubów pobłogosławiliśmy 7. Z naszej wspólnoty odeszło do Pana 26 osób, w tym 18 kobiet, 8 mężczyzn. Dziękuję za liczny udział naszych parafian w pogrzebach sąsiadów. To piękne świadectwo życia naszej wspólnoty. Dziękuję także za troskę o potrzebujących. Grupa Charytatywna przygotowała 25 paczek z darów parafian i rozniosła je do potrzebujących. Dziękuję za ich zaangażowanie.

Z bólem serca informuję, że w parafii 3 osoby złożyły apostazję czyli odeszło od kościoła. Osoby te  nigdy nie miały kontaktu z naszą wspólnotą parafialną. Musimy więcej się modlić ,by serca ludzi otworzyły się na wiarę, która nie jest naszą własnością, lecz zawsze darem Boga.

Rekolekcje wielkopostne w tym roku wygłosił ks. Bartosz Wronikowski, od 2016 roku student i artysta mozaiki w Centro Aletti w Rzymie oraz od 2020 roku student Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie na kierunku Architektury i sztuki w służbie Liturgii oraz liturgiki.

W Niedzielę Palmową odprawiliśmy tradycyjną drogę krzyżową na Krzemionki.

Z radością obchodziliśmy uroczyście i przy pełnym kościele wiernych obrzędy tego świętego czasu. Na Mszę Świętą Wigilii Paschalnej zostali zaproszeni dwaj księża sercanie ks. Włodzimierz i ks. Paweł, którzy swoją obecnością ubogacili liturgię. Odbyła się także procesja Zmartwychwstania Pańskiego.

7 maja o godz. 10:00 w Katedrze na Wawelu z rąk abp. Marka Jędraszewskiego nasz parafianin Michał Krasowski otrzymał święcenia diakonatu. W uroczystości uczestniczyła rodzina, parafianie i ksiądz proboszcz. O godz. 17:30 nowowyświęcony diakon odprawił nabożeństwo majowe z licznym udziałem wiernych wdzięcznych Panu Bogu za łaskę kapłaństwa w naszej parafii.

15 maja, niedziela- o godzinie 12:45 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci
z naszej parafii –tylko 6 chłopców. W tym roku rozpoczęł przygotowania do I Komunii św. 18 dzieci. Dziękuję  za ten znak budowania wspólnoty parafialnej.

22 maja, niedziela – Na dodatkowej Mszy Świętej o godzinie 12:30 dzieci świętowały rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Wiele dzieci w każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczyło o godzinie 17:00 w nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca.

16 czerwca, Boże Ciało – procesja odbyła się drogami naszego osiedla. Prześliśmy z Chrystusem w Eucharystii wzdłuż bloków Wielicka 95, 91, 89 i 89a. Z radością odnotowaliśmy  liczny udział parafian.

22 czerwca, środa. Nasz wikariusz ks. Piotr Grzesik został mianowany proboszczem w parafii Przemienienia Pańskiego w Brzeziu od 1 lipca. Do naszej parafii został skierowany z dniem 26 sierpnia ks. Piotr Piekart, dotychczasowy wikariusz w parafii Św. Klemensa w Trzemeśni. Przez całe wakacje obowiązki w parafii spoczęły na barkach proboszcza.

24 lipca, Odpust Świętej Kingi. Sumę odpustową odprawił ks. Piotr Grzesik. Było to jego pożegnanie z parafią. Po każdej Mszy Świętej odbyło się także poświęcenie samochodów z racji wspomnienia św. Krzysztofa. Msza Święta rozpoczynała się modlitwą do św. Kingi, a kończyła się błogosławieństwem Jej relikwiami.

 26 sierpnia, w piątek przywitaliśmy w parafii nowego księdza wikarego Piotra Piekarta.  Powstały nowe inicjatywy parafialne; Szkoła modlitwy, Oaza dzieci Bożych, Grupa Charytatywna, spotkania z religiami świata prowadzone przez profesora Balona. Wróciła scholka dziecięca.

W Adwencie parafie nawiedziły relikwie błogosławionego Carlo Acutisa i odbył się koncert kolęd i pastorałek kapeli Jana Karpiela – Bułecki.

W czasie liczenia wiernych odnotowano w kościele obecność 635 wiernych / o 300 mniej niż przed pandemią/. Do komunii św. przystąpiło 370 wiernych. Ciało Pańskie podaliśmy 37 000 razy, więcej niż poprzednim roku.  Pięknymi wydarzeniami były I Komunia św. dzieci, która odbyły się w maju oraz I Rocznica Komunii św. Dziękuję rodzicom za przygotowanie i troskę o życie religijne dzieci, które pielęgnują przez udział w pierwszych piątkach miesiąca Odwiedziliśmy w domach  40 chorych. Natomiast w czasie rekolekcji wielkopostnych sakrament Namaszczenia chorych przyjęło  200 parafian. Jest w parafii obecnie Liceum społeczne Szkoła Mistrzostwa Sportowego. W naszym kościele uczestniczy w spotkaniach z Chrystusem.

Dziękuję za zaangażowanie nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.- panom Markowi, Krzysztofowi i Andrzejowi. Wspólnocie Żywego Różańca, Kręgom rodzin Domowego Kościoła, Służbie liturgicznej ołtarza i ministrantom dziękuje za animowanie życia liturgicznego w parafii. Dziękuję pani Teresie za troskę o czystość i wystrój Kościoła. Serdecznie dziękuję panom Janowi, Jarosławowi, Krzysztofowi, Andrzejowi, Markowi za pełnienie posługi kościelnego. Panom  +Tadeuszowi, Stanisławowi i Jackowi, Janowi oraz państwu  Edwardowi i Danucie , pani Marii, Małgorzacie i Józefie dziękuję za troskę o kwiaty, krzewy i trawniki, wodę święconą – o piękne otoczenie kościoła i odśnieżanie.

Panu Organiście Dominikowi jestem wdzięczny za pomoc przy liturgii.

Wielkim wsparciem dla proboszcza jest Rada Parafialna i Wspólnota Żywego Różańca. Wdzięczność moją wyrażam także dla osób które wspierają mnie przy realizacji budowy Domu Parafialnego: Panowie Marcin, Dawid, Stefan, Pani Magdalena.

13 marca 2018 roku rozpoczęliśmy budowę naszego domu parafialnego.  W trakcie wznoszenia murów dokonaliśmy, za zgodą architekta, zmiany docelowego przeznaczenia wznoszonego budynku. Po zmianach konstrukcyjnych część będzie przeznaczona na mieszkanie księży, a druga będzie służyła wszystkim parafianom.  W tym roku zostało uporządkowane otoczenia wokół kościoła i domu parafialnego oraz kończymy wystrój w środku budynku.

 Pomieszczenia starej parafii są dalej własnością parafii i służą obecnie jako dom dla uchodźców z Ukrainy i skład na materiały budowlane i gospodarcze potrzebne przy kolejnych inwestycjach.

W tym roku wykonaliśmy prace przy domu parafialnym szacowane na 180 tys. złotych. Pozostaje nam do spłacenia tylko 100 tys. złotych z pożyczki bezprocentowej 200 tys. złotych. Dom Parafialny to nasze wielkie wspólne dzieło.  Jako proboszcz jestem pełen wdzięczności dla wszystkich, którzy angażują się w budowę przez modlitwę, pracę i materialne wsparcie. Cieszę się, że coraz więcej parafian wspiera to ważne i potrzebne dzieło, konieczne do konsekracji kościoła.

W tym roku na konto bankowe parafii, na listę imienną parafia otrzymała wpłaty w wysokości 100 tys. złotych. Składka inwestycyjna w III niedzielę miesiąca  to  prawie 3500 zł. W ciągu roku składka inwestycyjna to łącznie  45 tys. złotych. Wsparciem są ofiary złożone przy okazji roznoszenia opłatków. Dziękuję za kwotę 8 tys. złotych, którą złożyliście na budowę domu parafialnego. Ze względu na zaostrzone przepisy RODO wobec kościoła nie wysyłamy listownych podziękowań za złożone ofiary. Utrzymanie parafii i wpłaty na dzieła duszpasterskie i budowlane archidiecezji w roku to koszt blisko 110000 złotych.  

Chcę też wyrazić wdzięczność parafiom i osobom prywatnym z poza parafii za wsparcie naszej budowy kwotą 30 tyś. złotych.

Drodzy parafianie

Wspólnotę Parafii Św. Kingi
i Nasz Dom Parafialny
Budujemy RAZEM
Modlitwą, Pracą i Ofiarą.

Niech Pan Bóg wynagrodzi Dar Waszego Serca w roku 2022.

W Nowym Roku życzę zdrowia, błogosławieństwa Bożego i oparcia swojego życia na wierze i zaufaniu Bogu.

Ks. Proboszcz