Podsumowanie roku 2021

Podsumowanie roku 2021

Podsumowanie roku 2021

„ Ciebie Boga Wysławiamy…” Przepraszamy za nasze zaniedbania, słabości i grzechy w minionym roku. Radujemy się dobrem, owocem współpracy z Bożą łaską. Prosimy pana Boga o opiekę nad naszymi rodzinami i naszą parafią.

Do grona członków Kościoła przez chrzest św. przyjęliśmy 44 dzieci, w tym dziewcząt 14
a 30 chłopców. Ślubów pobłogosławiliśmy 3. Z naszej wspólnoty odeszło do Pana 36 osób, w tym 19 kobiet, 17 mężczyzn. Dziękuję za liczny udział naszych parafian w pogrzebach sąsiadów. To piękne świadectwo życia naszej wspólnoty. Dziękuję także za troskę o potrzebujących. Z bólem serca informuję, że w parafii 3 osoby złożyły apostazję czyli odeszło od kościoła .Osoby te  tutaj wynajmują mieszkania i nigdy nie miały kontaktu z naszą wspólnotą parafialną. Musimy więcej się modlić ,by serca ludzi otworzyły się na wiarę, która nie jest naszą własnością, lecz darem Boga. Cieszymy się , że 2 osoby mieszkające w naszej parafii wstąpiły do zakonu. Nasz kleryk Michał przyjął święcenia akolitatu i przygotowuje się do święceń diakonatu.

 W czasie liczenia wiernych odnotowano w kościele obecność 615 wiernych / o 330 mniej niż przed pandemią/. Do komunii św. przystąpiło 345.Liczba spowiedzi i przyjętych Komunii świętych z racji na pandemie była mniejsza niż zawsze, Ciało Pańskie podaliśmy 35 000 razy, więcej niż poprzednim roku.  Pięknymi wydarzeniami były I Komunia św. dzieci, która odbyły się w maju oraz I Rocznica Komunii św. Dziękuję rodzicom za przygotowanie i troskę o życie religijne dzieci, które pielęgnują przez udział w pierwszych piątkach miesiąca Odwiedziliśmy w domach  tylko 40 chorych. Natomiast w czasie rekolekcji wielkopostnych sakrament Namaszczenia chorych przyjęło  110 parafian. Witamy w parafii Liceum społeczne Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Szkoła ta w naszym kościele rozpoczęła nowy rok szkolny i podlega opiece proboszcza.

Dziękuję za zaangażowanie nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.- panom Markowi, Krzysztofowi i Andrzejowi. Wspólnocie Żywego Różańca, Kręgom rodzin Domowego Kościoła, Służbie liturgicznej ołtarza\i ministrantom dziękuje za animowanie życia liturgicznego w parafii. Bardzo dziękuję pani Teresie za troskę o czystość i wystrój Kościoła.  Serdecznie dziękuję panom Janowi, Jarosławowi, Krzysztofowi, Andrzejowi, Markowi za pełnienie posługi kościelnego. Panom Tadeuszowi, Stanisławowi i Jackowi, Janowi oraz państwu Musiałkom, pani Marii i Józefie dziękuję za troskę o kwiaty, krzewy i trawniki – o piękne otoczenie kościoła..

Panu Organiście Dominikowi jestem wdzięczny za pomoc przy liturgii.

Wielkim wsparciem dla proboszcza jest Rada Parafialna i Wspólnota Żywego Różańca. Wdzięczność moją wyrażam także dla osób które wspierają mnie przy realizacji budowy Domu Parafialnego: Panowie Marcin, Dawid, Stefan, Pani Magdalena oraz wszystkie osoby z parafii zaangażowane w wykonanie przyłączy elektrycznych i światłowodowych oraz gazowych.

13 marca 2018 roku rozpoczęliśmy budowę naszego domu parafialnego.  Najtrudniejszą inwestycją w tym roku było wykonanie elewacji budynku oraz wykonanie blacharki dachowej-  to kwota 300  tysięcy złotych. Na kolejny rok pozostało do wykonania zagospodarowanie otoczenia wokół kościoła i domu parafialnego oraz dokończenie prac w środku budynku.

W nowym budynku architekt nie zaplanował Sali na bibliotekę i siłownię. Książki z biblioteki zostały rozdane osobom chętnym z parafii/ ponad 1000 książek/, a reszta przekazana dalej, żeby żadna książka nie została wrzucona do śmieci. Puchary i sprzęt sportowy, który był własnością fundacji „ Quo vadis” został przekazany właścicielom, Sprzęt sportowy, który nie spełniał już wymogów bezpieczeństwa został zlikwidowany. Pomieszczenia starej parafii są dalej własnością parafii i służą jako salka na spotkanie i skład na materiały budowlane i gospodarcze potrzebne przy kolejnych inwestycjach.

W tym roku wykonaliśmy prace przy domu parafialnym szacowane na 700 tys. złotych. Pozostaje nam do spłacenia pożyczka bezprocentowa 200 tys. złotych. Za sugestią i zgodą Rady Parafialnej pozyskaliśmy pożyczkę w wysokości 200 tyś. złotych, którą będziemy spłacać bez odsetek od kwietnia 2022 roku. O spłacie pożyczki będę Was informował co kwartał.

Dom Parafialny to nasze wielkie wspólne dzieło.  Jako proboszcz jestem pełen wdzięczności dla wszystkich, którzy angażują się w budowę przez modlitwę, pracę i materialne wsparcie. Cieszę się, że coraz więcej parafian wspiera to ważne i potrzebne dzieło, konieczne do konsekracji kościoła.

W tym roku na konto bankowe parafii, na listę imienną parafia otrzymała wpłaty w wysokości 140 tys. złotych. Składka inwestycyjna w III niedzielę miesiąca do czasu pandemii wynosiła 4000 zł a w miesiącach pandemii 3000 zł. W ciągu roku składka inwestycyjna to łącznie  26 tys. złotych. Wielkim wsparciem stały się ofiary złożone przy okazji roznoszenia opłatków. Dziękuję za kwotę 9 tys. złotych, którą złożyliście na budowę domu parafialnego. Ze względu na zaostrzone przepisy RODO wobec kościoła nie wysyłamy listownych podziękowań za złożone ofiary.   

Chcę też wyrazić wdzięczność parafiom i osobom prywatnym z poza parafii za wsparcie naszej budowy kwotą 90 tyś. złotych.

Drodzy parafianie

Wspólnotę Parafii Św. Kingi
i Nasz Dom Parafialny
Budujemy RAZEM
Modlitwą, Pracą i Ofiarą.

Niech Pan Bóg wynagrodzi Dar Waszego Serca.

Ks. Proboszcz