Kronika

Kronika

parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem

Świętej Kingi

w Krakowie - Podgórzu

TOM 1

Lata 1999 - 2009

 

TOM 2

Lata 2010 - 2019