Historia parafii

Historia parafii

Parafia św. Kingi zlokalizowana jest wzdłuż dróg dochodzących do ulic Wielickiej i Kamińskiego, i sięga do  Cmentarza Podgórskiego i  dworca PKP w Płaszowie. Na jej terenie znajdują się obszary byłego obozu pracy KL Płaszów. Teren obecnej parafii był w przeszłości odległymi od istniejących kościołów, częściami parafii św. Jozefa w Podgórzu i Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej.

W 1999 roku krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” podjęła uchwałę o bezpłatnym przekazaniu ziemi pod budowę kościoła dla lokalnej wspólnoty. W związku z tym zamówiono projekt architektoniczny w pracowni Krzysztofa Ingardena i Jacka Ewý’ego, który objął świątynię wraz z plebanią. Dnia 6 kwietnia 2000 roku ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił plac pod przyszłą inwestycję.  W tym samym roku papież Jan Paweł II pobłogosławił kamień węgielny, pochodzący z grobu św. Kingi w Starym Sączu, który uroczyście wmurował ks. arcybiskup Stanisław Dziwisz w 2005 roku.

Dnia 22 lipca 2001 roku Metropolita Krakowski. Ks. kardynał Franciszek Macharski erygował parafię pod wezwaniem św. Kingi, a jej pierwszym proboszczem uczynił ks. Bogusława Filipiaka. Wierni gromadzili się wpierw pod krzyżem a potem w prowizorycznej kaplicy, zbudowanej przez nich samych. Rok później duszpasterstwo otrzymało od władz oficjalną zgodę na budowę kościoła. Rolę pierwszej plebanii i domu parafialnego pełnił budynek przy ul. Siemomysła, który wcześniej był magazynem części samochodowych.  Adaptacji budynku dokonali społecznie sami parafianie.

Budowę kościoła rozpoczęto w 2002 roku. Napotykała ona wiele trudności już na etapie fundamentów. Okazało się, ze uzyskanie stabilności konstrukcji wymaga bardzo głębokiego posadowienia z uwagi na podziemne leje gipsowe i niestabilność gruntu.

Bryła kościoła na planie elipsy, składa się z przestronnej nawy, chóru i dwu zakrystii. Na ścianie ołtarzowej znajduje się monumentalny tryptyk. W jego centrum figura Zmartwychwstałego Chrystusa, której towarzyszą postacie św. Jana Pawła II i św. Kingi. Patronka parafii – przyozdobiona koroną, berłem i liliami – trzyma w dłoniach makietę naszego kościoła. Pod postaciami Św. Kingi i Św. Jana Pawła II znajdują się ich relikwie, którym wspólnota oddaje cześć. Otynkowane i odmalowane ściany udekorowano stacjami Drogi Krzyżowej, zaś frontową ścianę zdobi okrągłe okno z witrażem przedstawiającym Matkę Bożą Częstochowską. Dzieło zostało ufundowane przez Róże Żywego Różańca, działające przy parafii. W czasie budowy, w 2007 roku, Kościół uroczyście pobłogosławił ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

W roku 2010 obowiązki proboszcza przejął ks. dr Jerzy Czerwień, który w roku 2014 dokończył prace przy wystroju kościoła oraz elewacji zewnętrznej. Z jego inicjatywy umieszczono świecący krzyż w oknie kościoła, który z daleka wskazuje drogę do Domu Bożego.

W roku 2017 trzecim proboszczem parafii został ks. prałat Jacek Konieczny. 13 marca 2018 roku rozpoczął budowę domu parafialnego. Mimo trudnego czasu pandemii i wzrostu cen materiałów budowlanych, z pomocą świętych patronów, całej wspólnoty parafialnej i wielu życzliwych ludzi, dzieło zostało ukończone w roku 2022.

Wszyscy trzej proboszczowie, obok starań o powstające mury, równie wielką wagę przykładali i przykładają do budowy wspólnoty. Ewangelia Chrystusa, głoszona w naszym kościele kształtuje w wiernych postawę otwartą, przez co nikt nie czuje się w świątyni widzem, lecz uczestnikiem tworzenia rodzinnego klimatu we wspólnocie parafialnej. Przejawem tego są wspólnoty, takie jak: Wspólnota Żywego Różańca kobiet i mężczyzn, kręgi rodzin Domowego Kościoła, służba liturgiczna ołtarza i schola dziecięca. Dom Parafialny stał się miejscem, gdzie można wypić kawę z proboszczem i porozmawiać o Ewangelii.

Wsparciem dla każdego urzędującego proboszcza jest Rada Parafialna i wielu parafian, społecznie zaangażowanych w życie wspólnoty. Wśród nich są nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, grupa mężczyzn, pełniących funkcję kościelnego i osoby dbające o wygląd kościoła w środku i na zewnątrz. Ks. proboszcz może zawsze liczyć na swoich parafian, by godnie przygotować wszystkie uroczystości i święta. Wiele dobra wnieśli też w życie wspólnoty wikariusze, pracujący w naszej parafii, księża: Józef, Andrzej, Stanisław i dwaj Piotrowie, a także księża głoszący rekolekcje i wspierający nas w potrzebach duszpasterskich.

Specyfiką parafii jest częsta zmiana parafian, którzy ze starego budownictwa blokowego przenoszą się poza parafię. Bliskość centrum miasta sprawia, że prawie połowa lokali jest pusta lub wynajmowana na krótki okres a najczęściej w ich obrębie zamieszkuje się od poniedziałku do piątku. Przez to praca duszpasterska jest kształtowaniem świadomych parafian, często jednak dla innych parafii. Prostota i atmosfera w kościele przyciąga do kościoła wielu, którzy przychodzą tu przypadkowo na modlitwę.

Przez wiele lat na terenie parafii nie było żadnej szkoły, co utrudnia pracę duszpasterską wśród dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że od niedawna mamy w parafii dwie szkoły: HORME i Szkołę Mistrzostwa Sportowego, prowadzoną przez klub Cracovia.

Już za czasów pierwszego proboszcza parafianie wyruszali wspólnie na pielgrzymki do różnych sanktuariów i miejsc świętych, w Polsce i zagranicą. Tradycja ta trwa do dziś. Od początku parafia współpracuje ze spółdzielnią mieszkaniową KABEL i dla dobra mieszkańców osiedla przygotowała wiele koncertów z okazji Bożego Narodzenia. Przez wiele lat parafia użyczała także swoich pomieszczeń do prowadzenia działalności przez sportowy klub Quo vadis, a także dla drużyny harcerskiej.

Bliskie sąsiedztwo obozu pracy KL Płaszów inspiruje wspólnotę do troski o krzyż postawiony na miejscu męczeństwa. Tradycją stały się coroczne nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Niedzielę Palmową i procesji różańcowej, odprawiane na terenie obozu.

Dziękujemy naszym świętym Patronom za codzienną opiekę. Modlitwą, pracą i ofiarą budujemy wspólnotę parafialną, by każdy w niej mógł się czuć jak w prawdziwym rodzinnym domu.

Pan Bóg i Ciebie zaprasza do tworzenia wspólnoty Parafii Świętej Kingi!