Rada

Duszpasterska Rada Parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna to organ doradczy, w sprawach dotyczących życia wspólnoty parafialnej, jej przewodniczącego, czyli księdza proboszcza.

W skład Rady parafialnej wchodzą: (razem 14 osób)

  • – Księża pracujący w parafii (ksiądz proboszcz i wikariusz)
  • – Organista
  • – Świeccy z nominacji księdza proboszcza (11 osób)

Kadencja członków rady z nominacji wynosi 3 lata (przy czym każdy nowy ksiądz proboszcz ma prawo jej zmiany).

Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez księdza proboszcza i są również przez niego prowadzone. 

Opracowano na podstawie „Statut Duszpasterskiej Rady parafialnej Archidiecezji Krakowskiej”